השאר פרטים 

אבחון פסיכודידקטי

אבחון פסיכודידקטי הוא אבחון הנדרש ע”י משרד החינוך לתלמידי חט”ב, חט”ע ואחרים המעוניינים בהתאמות ברמה שלוש (ראה תקנות משרד החינוך – חוזר מנכ”ל) בבחינות הבגרות ולצורך הערכת זכאותם לכך. האבחון הפסיכודידקטי במכוננו כולל את אחד מארבעת האבחונים הדידקטיים (ראה מת”ל ואבחוני יעל) ואבחון פסיכולוגי הכולל הערכת נתוני משכל (אינטלגנציה), הערכת התפקוד הרגשי והחברתי וכן מבחני הכוון חינוכי / תעסוקתי. משך האבחון כתשע שעות והוא מתבצע בשתי פגישות או יותר בהתאם לצורך.